Teede ja platside ehitus

Piiskopi aia ja vaateplatvormi ehitus

- graniitplaatide, täringukivide, ja parkettkivide paigaldus ning haljastus -

2018 - Tallinna Muinsuskaitseamet

Sarnased tööd